Ajutoare

Această pagină este destinată informării pensionarilor care vor și pot accesa serviciile cu tarif redus sau gratuitățile oferite pensionarilor.

Pensionarii beneficiază de o serie de facilități și gratuități la accesarea unor servicii de tratament balnear, medicamentos și servicii gratuite de transport pe curse locale și naționale .

La acestea se adaugă serviciile oferite de instituții private și fundații care suplimentează ajutorul acordat persoanelor de varsta a III-a cum ar fi : servicii stomatologice ( universități de medicină) și fundații de profil.

Ajutorul de încălzire este unul dintre ajutoarele de bază la care apelează pensionarii, acesta va fi detaliat pentru fiecare localitate astfel încât acesta să poată fi accesat din timp de cât mai mulți solicitanți.

Ianuarie 2019