Romanii din Voivodina afectati de Covid 19

Românii din Serbia afectați de Covid, Voivodina numărul deceselor în creștere, Sărbătaorea sfintelor paști..acasă.

VOIVODINA- Serbia

Novi Sad
De la începtul crizei epidemiologice și până azi dimineață, în Voivodina sunt depistați 435 de pacienți cu Covid-19, 54 s-au vindecat, iar 11 au decedat, s-a spus la conferința de presăde astăzi la Guvenul provincial.

Zilnic în Voivodina se testează între 200 și 300 de oameni, iar testările se fac la Instiutul pentru Sănătatea Publică a Voivodinei din Novi Sad și în două institute sanitare din Novi Sad și Subotica.


În Voivodina locuiesc 34 576 de români, concentrați în 42 de localități.

Suprafața regiunii Voivodina este de 21506 kmp.

Catedrala ortodoxă românească din Deliblata, un sat situat în partea de Nord-Est a Serbiei ce aparține de comuna Cuvin.


În Centrele de Gerontologie din Voivodina, după cum a spus președintele Guvernului provincial Igor Mirović, nu există personae infectate. Comunicând datele despre numărul pacienților pe districte, Mirović a spus că în districtul Bačka de Sud sunt 142 de infectați,în Backa de Vest 24,în Bačka de Nord 41,în districtul Banatul de Sud 105 de personae infectate, în Banatul Mijlociu 25, iar în Srem 65 de pacienți cu Covid-19.

Sărbătorile Pascale în Voivodina

Cu prilejul proximelor sărbători de Paşte, preşedintele Guvernului Provincial Igor Mirović a  transmis un mesaj clerilor şi credincioşilor care sărbătoresc acest praznic potrivit Calendarului Iulian.

“Tuturor credincioşilor ortodocşi adresez sincere urări cu dorinţa ca următoarele zile de sărbătoare să le petreceţi în pace duhovnicească şi prosperitate în casele voastre. Sărbătorind ziua Învierii Domnului, sărbătorim şi victoria vieţii şi a binelui şi trezim speranţa întro-o zi de mâine mai bună. Fie ca cel mai mare praznic creştin să vă aducă noroc pe plan personal şi sănătate”, a transmis Mirović (rtv.rs)

Belgrad -Serbia

În Serbia încă 5 persoane au decedat de coronavirus, 408 nou infectați.

În baza datelor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, în Republica Serbia până astăzi la ora 15.00, au fost înregistrate în total 4.873 de contaminați cu coronavirus. De la ultimul raport, în 24 de ore au fost testate eșantioanele de la 2.880 de persoane, dintre care 408 au fost pozitive la Covid-19.

În total sunt spitalizați 3.245 de pacienți, iar la aparatele de ventilație artificială se află 128 de persoane.

Până astăzi la ora 15.00, în Republica Serbia au fost testate în total 26.278 de persoane. Din păcate, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 5 decese, în total fiind 99 de decese. Au decedat 2 bărbați și 3 femei. (rtv.rs)

16.04.2020

Dacia 1300 se intoarce

31751,58 lei, deponent CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia, BRD Hroupe Societe Generale, 18 deponenți eligibili pană în 2020,

Guvernul României a completat HG 950/2017 privind despăgubirile acordate persoanelor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
Astfel s-a asigurat posibilitatea celor care nu au fost cuprinși în datele inițiale emise de către BRD Groupe Societe Generale .

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Ofcial al României Partea I Nr 298 din 09.04.2020.

Vezi mai jos suportul juridic existent până la acestă hotărâre de guvern.

NOTĂ DE FUNDAMENTAREla Hotărârea Guvernului nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea 1. Titlul actului normativHotărârea Guvernului pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ1.Descrierea situaţiei actuale. În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, deponenţii C.E.C. Bank S.A. au beneficiat la data de 30 octombrie 2008 de acordarea efectivă a despăgubirilor calculate prin efectuarea indexării sumelor existente în conturile active până la data de 31 iulie 2007. Prin Legea nr. 232/2008 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, a fost aprobată acordarea de despăgubiri băneşti si persoanelor fizice „care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. cu acelaşi scop”.Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, reglementează acordarea despăgubirii pentru deponenţii care şi-au transferat depozitele de la C.E.C. S.A. la B.R.D. S.A.. Astfel, calculul despăgubirilor se efectuează în funcţie de data depunerii la CEC SA a sumelor individuale, respectiv înainte de 1 ianuarie 1990, sau după această dată.Prin Hotărârea Guvernului nr.392/2014 s-au aprobat elementele tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.Ordonanţa Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată prin Legea nr.19/2016, a stabilit modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depozitele la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., dar nu pot prezenta documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitul la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. S.A..2.Schimbări preconizate. La art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut faptul că „În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenţei emisiunii de titluri de stat prevăzută la art. 3¹1 alin. (1), deponenţii prevăzuţi la art. 1³ fac dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. va calcula diferenţa corespunzătoare despăgubirii, aceştia urmând a fi despăgubiţi prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. a transmis către Ministerul Finanţelor Publice numărul deponenţilor care din punct de vedere legal se încadrează şi pot beneficia de prevederile art. 3² anterior citate, precum şi valoarea despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei pentru cei 18 deponenţi eligibili.În aceste condiţii, a apărut necesitatea reglementării elementelor tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. S.A. cu acelaşi scop și care în termenul prevăzut de art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, au făcut dovada datei constituirii depozitului la C.E.C. S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 1³ și ale art. 3¹ din această ordonanță.Sumele reprezentând despăgubirile vor fi asigurate de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale S.A. de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei calculată de B.R.D. Groupe Société Générale S.A. pentru cei 18 deponenţi eligibili.

12.04.2020

Masca de protectie reciclata ?

Măsuri de protectie pentru viața pensionarilor; masca chirurgicală, reciclare, refolosire, purtarea corectă a măști anti-covid 19.

Lipsa măștilor de protecție , la câteva zile de după anunțul epidemiei, din farmacii a dus cu sine la soluții alternative de acoperire a căilor respiratorii.
Dacă în spitale necesarul de măști a fost suplimentat așa încât , cel puțin măștile chirurgicale se pot înlocui după perioada de timp stabilită putând fi înlocuite cu altele noi, pentru mediul ex-sanitar lucrurile nu stau așa.

Vom insista asupra măștilor chirurgicale de unică folosință

Înainte de orice trebuie cunoscut că distanța față de o persoană infestată trebuie păstrată (1,5-2 metri) deoarece particulele de lichid din strănutul sau respirația bolnavului pot ajunge și în ochi sau pot fi inspirate dacă masca nu este aplicată corect ( cât mai bine poziționată pe față).

Câteva recomandări înainte de folosire:

  • înainte de utilizarea ei trebuie să vă spălați cu apă și săpun pe mâni
  • înainte de o aplica pe față verifică care este partea de ”sus” și partea de ” jos”, partea de sus are conturul mai tare fiind intărită cu un fir metalic ce asigura plierea ei pe nas
  • odată stabilită partea de ”sus” a măștii este de știut ca aplicarea ei se face intotdeauna cu partea colorată spre exterior iar dacă masca are o singură culoare de regulă cea mai aspră se pune spre exterior.
  • masca aplicată va fi de sub bărbie și până peste nas cat mai ermetic aplicată pe față pentru a asigura că inspirarea și expirarea aerului se face doar prin mască.
  • După umezire  masca va fi inlocuită, de regulă la cca 3 ore de utilizare continuă.

Se poate reutiliza acest tip de mască ?

În primul rând trebuie să ținem cont de câteva aspecte importante la tratamentul aplicat pentru reciclarea măștii.
Sunt posibile trei tipuri de tratamente: termic, chimic și iradierea.
Orice tratament am aplica trebuie ca performanțele, în blocarea accesului bacteriilor și a virușilor, să rămână intacte.

Tratamentul termic

În acest caz putem alege să îl realizăm prin fierbere, cuptor sau aburire, fie că masca este pusă în apă fierbinte pentru o perioada de cca 15 minute sau deasupra unei oale cu aburi , spălată și apoi uscată cu fierul de călcat trebuie reținut că aceste procedee de reutilizare a măști chirurgicale nu pot fi repetate de mai multe ori însă este de dorit să purtați chiar și o mască reutilizată decât deloc și ideal să puteți avea măști noi pentru fiecare ieșire din casă.

Tratamentele chimice si iradierea

se realizează în laboratoarele spitalelor și sunt mai puțin la îndemâna unei gospodării obișnuite.

11.04.2020

Covid 19 pune in pericol viata rinocerilor

KENYA, parcuri naționale , rezervații naționale.

Kenya (jamhury ya Kenya- denumirea in limba Bantu)  are o populatie de peste 45 miloane de cetățeni și are in componență mai multe grupuri etnice printre care 8 de bază : Kikuy , Luhya, Kalejin, Luo, Kamba, Somalez, Kisii, Mijikenda, și Meru. Moneda naționala este Silingul kenyan.

Parcuri naționale

Guvernul kenyan a închis parcurile naționale pentru activitatea turistică ca măsura complementară de a împiedica răspândirea virusului Covid 19. Printre rezervațiile naționale sunt și  Tsavo-Mkomazi, Amboseli-Kilimanjaro, Mara, Meru și Laikipia-Samburu;

Numai că în lipsa turiștilor vor scădea fondurile alocate pazei parcurilor naționale iar cele mai importante parcuri sunt cele care găzdueisc animale rare aflate pe lista celor pe cale de dispariție. Din bugetul total al parcurilor peste 60% reprezintă cheltuielile cu personalul angrenat în activitatea parcurilor, subvențiile și donațiile reprezintă cca 30% din bugetul total iar turismul aduce cca 45% din necesarul de lichidități necesarul de lichități anuale ale rezervațiilor naționale. (kwe.go.ke).

Turismul

Fiecare turist străin trebuia să achite un tarif zilnic de 60 USD pentru un adult și 35 USD  pentru copii sau studenți spre exemplu la vizitarea Parcului Amboseli/Nakuru fără alte costuri adiacente pentru alte servicii asociate turismului prin rezervații ( picnic, pescuit, etc). Vezi aici tarifele din parcuri.(kws.go.ke) Numai în anul 2017 au fost 1.950.325 turiști care au vizitat parcurile și rezervațiile din Kenya asigurând aproape jumătate din costurile de administare a parcurilor naționale.

Braconajul

În această situație braconajul ar putea zădărnicii toata munca depusă până acum în salvarea speciilor pe cale de dispariție.

Corespondentul rfi.fr spune că ecologiștii implicați în administrarea parcurilor declară că ” azi sunt sub amenințate toate animalele cu corn”;

Printre cele mai amențate animale sunt rinocerii, care necesită monitorizarea 24/24 ore, fapt ce a dus până acum la rezultate încurajatoare deoarece populația de rinoceri a început să crească.

Micșorarea fondurilor alocate parcurilor duce implacabil la reducerea paznicilor, iar braconierii știu acest lucru și cu siguranță vor profita de această situație.

Stategia guvernului din Kenya a fost să implice populațiile locale oferindu-le locuri de muncă la paza parcurilor dar nu numai, acum odată rămași fără susrse de venit ar putea chiar participa alături de braconieri la uciderea animalelor pe care mai ieri le apărau chiar și numai pentru a-și asigura hrana din carnea animalelor.

 

 


Girafa albă

 

Prin urmare așteptările specialiștilor în fauna Africii de Est sunt cele mai îngrijorătoare, înmulțirea activităților de braconaj vor duce la dispariția unor animale pe care le vom vedea doar în poze, precum lupul australian și cine știe poate chiar a girafei albe, din care sunt monitorizare putine exemplare și așa din cele 3 aflate în Kenya 2 au fost deja ucise. ( Sursa rfi.fr).

06.04.2020

Covid si Izoleta

Cine ești și ai tăi cu ce se ocupă ?

Pe vremea când încă eram elev în liceu, că așa era sau nu trebuia să fie, imediat ce vedeai o față nouă de diriginte, acesta sau aceasta intra imediat în haina securistului comunist. Ceva de genul ”să facem cunoștiință”, eu sunt dirigintă și apoi să îmi spuneți numele și cu ce se ocupă părinții voștrii( era vital un părinte cu relații sus puse).
Ora de dirigenție ( anii 80) a început prin evidențierea ”iubirii față de partid„ prin care copii își ”turnau” părinții privind activitatea profesională.. Unul a turnat: Tata este mecanic iar mama lucrează la filatură..răspunsul dirigintei ”mda oamenii ai muncii..foarte bine„ și tot așa ..la un moment dat, Todor Adrian spune: ”Tata este procuror” .. ochii dirigintei sau mărit ..”iar mama terminatoare” ei bine treaba cu procurorul suna bine în mintea tovarășei dirigintă dar nu se putea dumirii care e meseria ..mamei (terminatoare).

Și așa cu o voce tremurândă a întrebat : adică cum tata e procuror și mama terminatoare ?

La care colegul meu îi spune: ” păi tot ce procură tata termină mama, adică rămânem repede fără nimic !

Covid și izoleta …

În România oricine ai fi dacă nu știe lumea de tine.. nu prea exiști. Azi, imediat după ce am aflat cum se numește dușmanul (Covid-coronavirus) am aflat că salvarea vine cu ..IZOLETA.  Adică imediat ce ești ”marcat„ cu Covid ..vin mascații cu Izoleta, Izoleta este prima speranță că vei putea să te întorci la locul din care ai făcut cunoștiiță cu Izoleta dacă ai fost luat la timp și dacă între timp bagajul de boli și dureri pe care le aveai ..nu era cel din „carnetul„ Covid pentru care El te „păstra„. Simptomele anunțate erau: Tuse seacă( asta nu a fost înțelesă..com toți mai tușim) ..dureri de cap ( mda.. cam avem dureri..de cap) și.. temperatură ..

Cum TEMPERATURĂ dacă ai te ia cu ..Izoleta ?

Nu mare mi-a fost mirarea să aflu că din farmacii au dipărut ( fără urmă) ”Mona” alcolul sanitar și… Paracetamolul.. Adică cel care scade temperatura ..

Ai nu ai cu tine Covid ..dacă nu ai temperatură IZOLETA ..nu te ia ! Acum trebuie știut: Covid nu e te vede dacă porți mască și mănuși, în schimb dacă nu porți( mască și mănuși) Covid te trimite spre Izoleta și cu noroc vei putea să-i revezi pe ai tăi, adică ai putea crede că Izoleta lucrează mână-n mână cu Covid-ul.
Dar cel mai ciudat lucru e că nici unul dintre cei „cazați” în izoletă nu a încercat să scape … toți au rămas cuminți și nemișcați.
Adică mă așteptam să văd, în multe cazuri, o luptă în izoletă ..așa o zvârcolire ..o încercare de ..evadare nu o cedare ” necondiționată”;
În fond Izoleta suntem noi, adică sistemul nostru de a răspunde la agresiunile asupra noastră venite pe linia sanitară și oricare ar fi situația trebuie să ne îngrijim să nu ajungem în situația de a „vedea cerul prin izoletă”.

Ioan Covaciu

05.04.2020

Argentina: La 96 de ani lupta impotriva COVID 19

Femeie de 96 ani, măști de protecție, Argentina, izolare coronavirus, donație.

Argentina: o femeie de 96 de ani face măști pentru a dona la un un spital

Femeia în vârstă de 90 de ani s-a mutat în locuința „nepoatei sale adoptive” din Buenos Aires pentru a evita carantinizarea COVID-19 singură. Ambele împărtășesc acel spirit de solidaritate și de susținere a aproapelui.

În mijlocul pandemiei coronavirusului , multe persoane desfășoară acte de solidaritate pentru ai ajuta pe cei mai vulnerabili. Este și cazul Doña Telma , o femeie în vârstă de 96 de ani, care locuiește în Buenos Aires , Argentina . În ciuda vârstei sale avansate, aceasta nu a împiedicato să-i ajute pe cei care căutau măști.

Măști pentru spitale

Telma face măști acasă, dar nu singură, o tânără o ajută să îndeplinească această muncă lăudabilă. Roxana colaborează cu ea și împreună își propun să sprijine alte persoane.

După ce autoritățile au declarat izolare socială , nonagenara s-a mutat în casa Roxanei pentru a evita carantina . Amândouă au împărtășit acel spirit de solidaritate și au venit cu marea idee de a-și susține aproapele. Fiind în izolare în casa din cartierul Nueve de Julio , au luat o bucată de pânză și au început să facă măști de protecție pe care le donează spitalelor.(larepublica.pe)

02.04.2020

100 milioane de dolari USD si pentru pensionari

Omenirea a cunoscut în trecutul ei multe perioade de restriște, ciuma bubonică ( tot din China), holera, foamete(1947, unii încă nu au ieșit), războaie ( cât să exporte în galaxie,.. nimeni la primire).

Când vremurile au fost ”grele” înainte de virusul cu coroană, multe state din UE semnalau un exit așa ca să priceapă Bruxelles-ul și ca să fiu mai clar ..a noastră ”blondă primministră” s-a dus chiar să spună că ea ( în numele nostru) ..” e acolo să nu dea socoteală în Parlamentul European, între timp ministrul finanțelor, celui căruia nu-i plăceau curvele blonde(Orlando de Tulcea), investea zestrea țării în băncile rușilor.

Italia înainte de vremea ”șefului” COVID prezenta sondaje de opinie prin care nu mai puțin de 25% din italieni doreau ieșirea din UE, ei ce să faci?  Nu toți pot fi șefii UE, chiar dacă în trecut au găzduit capitala imperiului roman.

Acum vremurile sau schimbat,.. culmea e mare nevoie de solidaritate în UE, e mare nevoie de finanțarea UE pentru materiale sanitare etc …SERIOS ?

Nu mai suntem în vremurile în care o țară avea nevoie de asistență sau ajutor umanitar…acum lumea întreagă are nevoie de ajutor umanitar.. culmea răspunsul e ..că trebuie doar să păstrezi DISTANȚA de 1,5-2 metri.

Italia are cu siguranță MARE nevoie de ajutor, chiar dacă a ignorat parte din avertismente și de bună voie a ezitat să aplice măsurile cuvenite (stadioane pline)  pentru a stopa cât se poate epidemia COVID.

Culmea culmilor peste 500 de medici din Italia și-au luat concediu de ”boală” pentru boli închipuite ( fără nici o teamă) , în lipsă ajung asistente și doctori din ..Albania în ajutorul moștenitorilor imperiului roman, ai urmașilor celor care au dat Europei cultură și știință.

Acum Italia recrutează asistenți medicali , nu mai puțin de 500, cu o plată zilnică de 200 euro, asistenți sanitari care vor intra în linia întâi din zonele roșii afectate de COVID.(it.blastingnews.com)

De asemenea și Poșta Italiană are un deficit de poștași în zonele cu mare expunere ( Lombaridia, etc) pentru care recrutează poștași cu 1100 pțnă la 1500 euro lunar.

Deși USA are nevoi de acoperit în eradicarea epidemiei..a alocat 100 de milioane de dolari sprijin pentru ITALIA, iar dacă ne gândim că cei mai afectați sunt vârstincii, putem spune că în mare parte ajutorul este dat pentru salvarea pensionarilor din peninsulă.(money.it).

www.lapensie.ro

31.03.2020

Alo ! Casa de Pensii ?

Epidemie, Pandemie, Virus, Coronavirus, COVID-19, SARS-Covid-2, Case de pensii închise, activitate supendată.

Stați acasă,( Stay at home, Bleib zu Hause,Μείνετε στο σπίτι, Resta a casa,Zostań w domu, Fique em casa, Restez à la maison,Стойте си у дома, Evde kalın, Quedarse en casa, Quedate en casa, Залишайтеся вдома, Zostaňte doma, Maradj otthon, Quedeu-vos a casa,Stanna hemma)

Răspândirea acestui nemilos virus , coronavirus ( imagine la microscop asemănătoare cu o coroană de impărat) pare a fi într-adevăr împăratul virușilor, a dus lumea întreagă într-un proces de izolare , de bună voie sau cu forța.

Nu demult imaginile cu pensionarii care forțau ghișeele caselor de pensii, mai ceva ca o ”grămadă” la rugby pentru a-și depune cererea în speranța că vor prinde un loc subvenționat în stațiunile balneo-climaterice, au arătat că nici măcar ”înțelepciunea” vârstnicilor nu a putut cuprinde pericolul la care sau expus. Sau poate că ”rugby-știi” de la ghișeele caselor de pensii au dat deja ”în mintea copiilor”. Oricare ar fi varianta,  limitarea și supendarea activitățiilor cu publicul la casele de pensii era o chestiune de timp.

Așa că la scurt timp, și foarte bine, ușile instituțiilor sau închis, din păcate și a caselor de pensii care au supendat, începând din 27.03.2020, pe toată durata stării de urgență activitatea cu pubicul, acesta s-a mutat on-line sau prin telefon.


Aveți aici comunicatul caselor de pensii si datele de contact telefonic si prin e-mail.


Înainte de orice, stimați pensionari și viitori pensionari trebuie cunoscut că accesul la informații prin telefon este destul de greu având în vedere că există un număr mare de pensionari ( zeci de mii) arondați unei case de pensii, urmare recomandarea mea e, ca cei care au posibilitatea, să comunice prin e-mail, lăsând șansa unui apel telefonic pensionarilor din mediul rural care sunt mai puțin familiarizați cu internetul.

Evitați cât puteți primele ore din zi și zilele de Luni și Vineri, dacă doriți să obțineți informații prin telefon, de regulă în aceste perioade activitatea la telefon este intensă.

Clienții reclamă unele răspunsuri primite de la operatorii telefonici ai caselor de pensii cum ar fi :

Nu se dau aceste informații prin telefon, sau

Doamnă nu puteți dormi fără numărul de înregistrare al dosarului ? ( dosar expediat prin poștă).


Pentru cei care au nevoie de ajutor le stau la dispoziție la contact@lapensie.ro și la tel 0724 414 043 sau la 0742 602 033.

STAȚI ACASĂ !

28.03.2020

Ioan Covaciu www.lapensie.ro

 

Revizuirea medicală suspendata

Corona vid 19 aduce cu sine și o pauză în evaluarea periodică a gradelor de invalidiate. Cum persoanele cele mai vulnerabile în fața acestui nemilos virus sunt cei suferinzi măsura de suspendare a revizuirilor medicale pentru pensionarii de invaliditate este mai mult decât salutară. Mai jos aveți comunicatul oficial al Casei Naționale de Pensii.

Activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată, fără a fi întreruptă plata drepturilor de pensie ale acestora, 16 martie 2020

ANUNȚ

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 592/11.03.2020, precum și faptul că în spitale s-a instaurat carantina, iar pensionarii de invaliditate care trebuie expertizați nu pot beneficia de analize medicale și investigații necesare evaluării medicale.

Asigurăm pe toți pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.

In aceste condiții, conducerea caselor județene de pensii și medicii de expertiză medicală vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării acestei măsuri și a informării pensionarilor de invaliditate asupra celor dispuse.

Laurențiu ȚENȚ

PREȘEDINTE CNPP

 

18.03.2020 www.lapensie.ro

Pensionarii in linia intai in lupta cu virusul COVID19

Pensionarii, SIDA, COVID-19, Wuhan,

Apariția unui virus de asemenea calibru îmi aduce aminte de altul care face victime și acum : SIDA pentru care ”vinovate” au fost ..maimuțele, numai că maimuțele trăiesc ..bine-mersi. Nu întâmplător în China, mai bine zis în Hong Kong revoltele nu se mai terminau…apoi a apărut un virus ..”luat” tot de la animale de data aceasta jungla era departe și așa au mutat sursa în ..piață ( șerpi, broaște, etc). O vreme ”știrea” s-a propagat cât să fie cunoscută sursa virusului ( nu mai mâncați șerpi), etc pentru ca mai apoi să fie mai clar că demonstranții trebuie să intre în case : virusul a fost scăpat din laboratorul din Wuhan, ei acum studenții au înțeles că nu-i de glumă. Numai că cel mai roșu dintre roșii a ținut informația pentru el , așa vreo 20 zile.. suficient ca turiștii să poată duce în țările lor ”marfă periculos de  ieftină” din China .

Pensionarii cei mai afectați

Ca și până acum persoanele cele mai expuse afecțiunilor de sezon erau cele fragile și mai ales cele care sunt deja sub tratament pentru boli cum sunt, diabetul, afecțiunile cardiace, etc, odată dată alarma răspândirii virusului epidemic CORONAVIRUS sau COVID19 lucrurile iau o întorsătură total nedorită.

Lipsa socializării, izolarea, ieșirile în public reduse fac ca activitățile vitale pentru pensionari să fie periculos de limitate. Când spun activități vitale nu mă gândesc neapărat la alimentație ci mai degrabă la vizitele la medic sau la farmacii pentru tratarea afecțiunilor curente. Curios familii de vârstnici veniți din Italia au cumpărat alimente nu pentru ei ci pentru copii lor care locuiesc în Italia, iată de ce trebuie ca acum mai mult ca oricând  să fim mult mai interesați de vecinii noștri mai vârstnici în rezolvarea problemelor lor curente, deoarece statisticile arată că ei sunt cei mai afectați și de acest virus.

Reformele sistemelor de pensii în pericol

Bursele occidentale era pe o creștere masivă în zilele în care epidemia bloca industria chineză, după care a urmat ca timpul de activare al virusului din turiști să-și facă efectul: țările care au o industrie a turismului dezvoltată erau pe listă. Italia, Spania, SUA ..etc.

Bursele au început să scadă peste tot. Își vor reveni ? În cât timp ? Oricum ar fi bugetele naționale încep să se contracte iar atunci când se contractă sunt la fel ca omul când nu mai are suficienți bani: își asigură mai întâi cheltuielile vitale !

Urmare reformele de relaxare a legislației pensiilor sunt în pericol. Quota 100 în Italia, corecția cu inflația în Spania, Pensia Socială în Bolivia. CREȘTEREA cu 40% a PENSIILOR în România și poate nu numai.

Dacă efectul Wuhan va fi ceva mai lung de 4-6 luni atunci măsurile de asigurare a cheltuielilor vitale ar putea duce chiar la suspendarea cererilor pentru pensiile anticipate.

Să nu uităm că industrii precum cele din transporturi, turism, divertisment, sport , etc pot ajunge la faliment fapt ce poate genera ..șomaj masiv, adică cheltuieli vitale ce trebuie asigurate tot din bugetul de stat. Buget deja contractat.

În concluzie prevederea îmbinată cu grija pentru cei vârstnici nu trebuie deloc să ne fie un fapt departe de noi.

www.lapensie.ro