sâm. iun. 22nd, 2024

Proiect de hotărâre pentru alocarea numărului de bilete în stațiuni de tratament balnear și odihnă ce vor fi repartizate prin casa de pensii. Model de cerere.

Numărul de serii, durata sejurului, cost maximal, număr bilete acordate gratuit.

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare „Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP si, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil”.
Numărul total al biletelor de tratament balnear care se vor acorda în anul 2023 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice și care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma încheierii unui contract cu Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A. și în urma încheierii unor contracte
subsecvente de prestări servicii cu alte unităţi de profil în baza atribuirii de acorduri cadru de servicii de tratament balnear, cazare şi masă în anul 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, s-au aprobat sumele cu această destinaţie la capitolul „Asigurări si asistență socială”, titlul “Asistenţă socială”, articolul „Ajutoare sociale”, alineatul „Ajutoare sociale în natură”, în valoare de 300.000 mii lei.
Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximun 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferența de bilete se va stabili în urma încheierii unor contracte subsecvente de prestări servicii cu alte unităţi de profil în baza atribuirii,în anul 2023, de acorduri cadru de servicii de tratament balnear, cazare şi masă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament.
Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice şi nu vizează, pentru anul 2023, acordarea biletelor de odihnă.


Citește și ajutorul de 1200 lei acordat pensionarilor la început de an.


Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durata de 16 zile. Prețul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.

Model cerere: Cerere_bilet_tratament

În anul 2023, fiecare solicitant îndreptăţit conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.

Data de la care se vor aproba și pune la dispoziția solcitanților locurile disponibile pentru cele peste 60000 bilete precum si debutul celor 19 serii va fi comunicată prn casele de pensii, după repartizarea lor pe fiecarre casa de pensii.

Vom reveni.

Pentru alte detalii și informații la zi legate de obținerea biletelor de tratament și recomandari pentru un sejur scrie la bilete@lapensie.ro .

Vacanță plăcută !

07.01.2023

www.lapensie.ro

By Ioan COVACIU

Consultant pensii naționale și internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *