mar. mai 21st, 2024

31751,58 lei, deponent CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia, BRD Hroupe Societe Generale, 18 deponenți eligibili pană în 2020,

Guvernul României a completat HG 950/2017 privind despăgubirile acordate persoanelor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
Astfel s-a asigurat posibilitatea celor care nu au fost cuprinși în datele inițiale emise de către BRD Groupe Societe Generale .

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Ofcial al României Partea I Nr 298 din 09.04.2020.

Vezi mai jos suportul juridic existent până la acestă hotărâre de guvern.

NOTĂ DE FUNDAMENTAREla Hotărârea Guvernului nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea 1. Titlul actului normativHotărârea Guvernului pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ1.Descrierea situaţiei actuale. În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, deponenţii C.E.C. Bank S.A. au beneficiat la data de 30 octombrie 2008 de acordarea efectivă a despăgubirilor calculate prin efectuarea indexării sumelor existente în conturile active până la data de 31 iulie 2007. Prin Legea nr. 232/2008 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, a fost aprobată acordarea de despăgubiri băneşti si persoanelor fizice „care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. cu acelaşi scop”.Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, reglementează acordarea despăgubirii pentru deponenţii care şi-au transferat depozitele de la C.E.C. S.A. la B.R.D. S.A.. Astfel, calculul despăgubirilor se efectuează în funcţie de data depunerii la CEC SA a sumelor individuale, respectiv înainte de 1 ianuarie 1990, sau după această dată.Prin Hotărârea Guvernului nr.392/2014 s-au aprobat elementele tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.Ordonanţa Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată prin Legea nr.19/2016, a stabilit modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depozitele la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., dar nu pot prezenta documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitul la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. S.A..2.Schimbări preconizate. La art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut faptul că „În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenţei emisiunii de titluri de stat prevăzută la art. 3¹1 alin. (1), deponenţii prevăzuţi la art. 1³ fac dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. va calcula diferenţa corespunzătoare despăgubirii, aceştia urmând a fi despăgubiţi prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. a transmis către Ministerul Finanţelor Publice numărul deponenţilor care din punct de vedere legal se încadrează şi pot beneficia de prevederile art. 3² anterior citate, precum şi valoarea despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei pentru cei 18 deponenţi eligibili.În aceste condiţii, a apărut necesitatea reglementării elementelor tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. S.A. cu acelaşi scop și care în termenul prevăzut de art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, au făcut dovada datei constituirii depozitului la C.E.C. S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 1³ și ale art. 3¹ din această ordonanță.Sumele reprezentând despăgubirile vor fi asigurate de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale S.A. de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei calculată de B.R.D. Groupe Société Générale S.A. pentru cei 18 deponenţi eligibili.

12.04.2020

By Ioan COVACIU

Consultant pensii naționale și internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *