Dacia 1300 se intoarce

31751,58 lei, deponent CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia, BRD Hroupe Societe Generale, 18 deponenți eligibili pană în 2020,

Guvernul României a completat HG 950/2017 privind despăgubirile acordate persoanelor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
Astfel s-a asigurat posibilitatea celor care nu au fost cuprinși în datele inițiale emise de către BRD Groupe Societe Generale .

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Ofcial al României Partea I Nr 298 din 09.04.2020.

Vezi mai jos suportul juridic existent până la acestă hotărâre de guvern.

NOTĂ DE FUNDAMENTAREla Hotărârea Guvernului nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea 1. Titlul actului normativHotărârea Guvernului pentru aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturismeSecțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ1.Descrierea situaţiei actuale. În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, deponenţii C.E.C. Bank S.A. au beneficiat la data de 30 octombrie 2008 de acordarea efectivă a despăgubirilor calculate prin efectuarea indexării sumelor existente în conturile active până la data de 31 iulie 2007. Prin Legea nr. 232/2008 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, a fost aprobată acordarea de despăgubiri băneşti si persoanelor fizice „care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. cu acelaşi scop”.Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, reglementează acordarea despăgubirii pentru deponenţii care şi-au transferat depozitele de la C.E.C. S.A. la B.R.D. S.A.. Astfel, calculul despăgubirilor se efectuează în funcţie de data depunerii la CEC SA a sumelor individuale, respectiv înainte de 1 ianuarie 1990, sau după această dată.Prin Hotărârea Guvernului nr.392/2014 s-au aprobat elementele tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.Ordonanţa Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată prin Legea nr.19/2016, a stabilit modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depozitele la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., dar nu pot prezenta documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitul la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. S.A..2.Schimbări preconizate. La art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a prevăzut faptul că „În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenţei emisiunii de titluri de stat prevăzută la art. 3¹1 alin. (1), deponenţii prevăzuţi la art. 1³ fac dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. va calcula diferenţa corespunzătoare despăgubirii, aceştia urmând a fi despăgubiţi prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. a transmis către Ministerul Finanţelor Publice numărul deponenţilor care din punct de vedere legal se încadrează şi pot beneficia de prevederile art. 3² anterior citate, precum şi valoarea despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei pentru cei 18 deponenţi eligibili.În aceste condiţii, a apărut necesitatea reglementării elementelor tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. S.A. cu acelaşi scop și care în termenul prevăzut de art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, au făcut dovada datei constituirii depozitului la C.E.C. S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 1³ și ale art. 3¹ din această ordonanță.Sumele reprezentând despăgubirile vor fi asigurate de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale S.A. de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii în sumă de 327.910,58 lei calculată de B.R.D. Groupe Société Générale S.A. pentru cei 18 deponenţi eligibili.

12.04.2020

Autor: Ioan COVACIU

Consultant pensii

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *