mar. mai 21st, 2024

Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru
pensionari de până la 1.608 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă
compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute
în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.”

Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 337/2020 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2020—2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 4 mai 2020, se prelungește până la data de 31 martie 2023.

www.lapensie.ro

29.12.2022

By Ioan COVACIU

Consultant pensii naționale și internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *